YX-150

MIG (FCAW / GMAW) ୱେଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଡାପ୍ଟ୍ଟ୍ କରେ, ସାଇଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟିଲର ପାଇପଲାଇନ ୱେଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପାଇପ୍ ଘନତା 5-50 ମିମି (Φ114 ମିମି ଉପରେ) |

ଅଧିକ ବିବରଣୀ

YX-150 PRO |

YX-150 ର ମ On ଳିକ ଉପରେ, YX-150 PRO ୱେଲଡିଂ ଫିଡର୍ ସହିତ ୱେଲଡିଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିନଥାଏ, ବରଂ ୱେଲ୍ଡିଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ (ତାର ଫିଡର ଏବଂ ୱେଲଡିଂ ହେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ହେତୁ) | ), ୱେଲଡିଂ ପ୍ରଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା |

ଅଧିକ ବିବରଣୀ

HW-ZD-201

YX-150PRO ର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ, ଏହା ଉନ୍ନତ ଚାରି-ଅକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋବଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବାହୁ ଶିଫ୍ଟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ମିଶି, 100 ମିମି କାନ୍ଥର ଘନତା ପାଇପଲାଇନ (Φ125 ମିମି ଉପରେ) ମଧ୍ୟ ୱେଲ୍ଡ କରିପାରିବ |ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋଟା-ୱାଲ୍ ୱେଲଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଏବଂ ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଅଧିକ ବିବରଣୀ

ବେଭଲିଂ ମେସିନ୍ |

ମୁଖ୍ୟତ different ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଧାତୁ ପାଇପ୍ ଶେଷ ମୁହଁର ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହାକୁ U, V ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରେ |

ଅଧିକ ବିବରଣୀ

ୱେଲଡିଂ ହେଡ୍ |

ଛୋଟ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୱେଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ TIG (GTAW) ୱେଲଡିଂ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରେ |ଏହାର ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମେସିନ୍ ବାଛିପାରିବେ |

ଅଧିକ ବିବରଣୀ

YX-G168

YX-G168 ଏକକ ଟର୍ଚ୍ଚ ବାହ୍ୟ ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ ହେଉଛି YIXIN ର ଏକ ନୂତନ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ |

ଅଧିକ ବିବରଣୀ

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ |

ମାନୁଆଲ୍ ୱେଲଡିଂ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଡସର୍ପସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଟ୍ରାକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ମାଗଣା ହାତ ଏବଂ ମାନବ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇପାରେ |ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ୱେଲଡିଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ |

ଆମ ବିଷୟରେ

2010 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତିଆନ୍ଜିନ୍ YIXIN ମୁଖ୍ୟତ the R&D, ପାଇପଲାଇନ ଅଲ-ପୋଜିସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେଲଡିଂ ଉପକରଣର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ technical ଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ ୱେଲଡିଂ ବ technical ଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗାଇଥାଏ |ଆମେ “କଠିନ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଉତ୍ପାଦ, ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ସେବା” ର ଧାରାରେ ରହିଛୁ ଗ୍ରାହକ-କେନ୍ଦ୍ରକରଣ ଏବଂ ବଜାର-ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ…

ଆମର ସୁବିଧା

ବୃତ୍ତିଗତ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |

12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ସହିତ, ୟିକ୍ସିନ୍ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ୱେଲଡିଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବୃତ୍ତିଗତ |ୱେଲଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |ବୃତ୍ତିଗତ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ, ତା’ହେଲେ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇପାରିବା |

ବୃତ୍ତିଗତ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |

ଆମର ସୁବିଧା

ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ କୁଶଳତା

ମୁଖ୍ୟତ the R&D, ପାଇପଲାଇନ ଅଲ-ପୋଜିସନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ୱେଲଡିଂ ଉପକରଣର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ technical ଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ ୱେଲଡିଂ ବ technical ଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗାଏ |

ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ କୁଶଳତା

ଆମର ସୁବିଧା

ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା

ଆମେ “କଠିନ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଉତ୍ପାଦ, ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ସେବା” ର ସଂକଳ୍ପରେ ଲାଗି ରହିଛୁ, ବିଶ୍ reliable ସ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିକ୍ରୟ ପରେ ଦାୟୀ ...

ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା

ଆମର ସୁବିଧା

ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ମାନଜନକ ଆଖ୍ୟା, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ପ୍ରମାଣପତ୍ର, AAA କ୍ରେଡିଟ୍ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ମାନଜନକ ଆଖ୍ୟା, ଆମର 5 କପିରାଇଟ୍ ଏବଂ 10 ରୁ ଅଧିକ ପେଟେଣ୍ଟ୍ ଅଧିକାର ଅଛି ...

ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ab1